گروه هنری اتاق سفید

بهزاد قاسمی

بهزاد قاسمی / متولد: 1372 / زاده: تهران
رتبه: حضور به عنوان مهمان
فعالیت‌ها: رایانه، انفورماتیک

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...