گروه هنری اتاق سفید

جواد شیبت

جواد شیبت / متولد: – / زاده: –
رتبه: حضور در “سکوت پشت پلک”
فعالیت‌ها: گوینده

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...