گروه هنری اتاق سفید

مرجان توسلی

مرجان توسلی / متولد: 1341 / زاده: تهران
رتبه: همکاری با گروه اتاق سفید
فعالیت‌ها: گوینده

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...