گروه هنری اتاق سفید

اکرم ایزدی (نازنین)

اکرم ایزدی (نازنین) / متولد: 1360 / زاده: اصفهان
رتبه: همکاری با گروه اتاق سفید
فعالیت‌ها: گوینده، شاعر

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...