گروه هنری اتاق سفید

نعمت زعفرانی

نعمت زعفرانی / متولد: 1339 / زاده: نیشابور
رتبه: حضور در “سکوت پشت پلک”
فعالیت‌ها: گوینده، مداح

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...