گروه هنری اتاق سفید

رضا نعمتی

رضا نعمتی / متولد: 1372 / زاده: تهران
رتبه: همکاری با گروه اتاق سفید
فعالیت‌ها: گوینده

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...