گروه هنری اتاق سفید

از تو می‌نویسم

هربار که برای نوشتن به سراغ دفترم می‌آیم
بیشتر درمی‌یابم

 

که قلم من، جز تو، چیزی برای نوشتن ندارد
پس تا جایی که کاغذم جا دارد
از تو می‌نویسم

 

از تو…
ای دلیل تمام افکار لطیف و شاعرانه ام

 

– نازنین ایزدی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...