گروه هنری اتاق سفید

امشب غم تو…

امشب غم تو در دل دیوانه نگنجند
گنج است و چه گنجی که به ویرانه نگنجد

 

تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت
آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد

 

– حسین منزوی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...