گروه هنری اتاق سفید

این روزها

من با صدایت عاشق و با نگاهت شیدا شده ام
این روزها، هیجانِ شیرینی را تجربه میکنم
گویی حسی در وجودم متولد شده باشد
که تمام مرا تسخیر کرده و اختیار از عقل من گرفته است

 

او بی مقدمه چنان عاشق می‌شود و عشق می‌ورزد
و چنان با منطقی جدید، مهربان می‌شود و مهربانی می‌کند
که مرا به وجد می‌آورد

 

از لبم رازها می‌گوید و رسوایی به بار می آورد
به جای من تصمیم می‌گیرد و تسلیم معشوقه اش می‌شود

 

آیا این منم!؟

 

کاش میدانستم این پنهان شده در وجودم کیست؟
که مرا یاری مقابله با او نیست

 

– نازنین ایزدی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...