گروه هنری اتاق سفید

تقویم را معطل…

تقویم را معطل پاییز کرده است
در من مرور باغ همیشه بهار تو

 

از باغ رد شدی که کشد سر مه تا ابد
بر چشم های میشی نرگس غبار تو

 

مستی نبود غایت تأثیر تو باید
دیوانه شود هر که شراب تو بنوشید

 

مستوری و مست تو به یک جامه نگنجد
عریان شود از خویش تو را هر که بپوشد

 

– حسین منزوی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...