گروه هنری اتاق سفید

تو نیز عاشق می‌شوی

یک روز تو نیز عاشق می‌شوی
و تمام وجودت، از دوست داشتنَش لبریز می‌شود

 

با دیدنش اشتیاقی در تو فَوران می‌‌کند
که دلت می‌خواهد هر بار، شکوهِ این اشتیاق، به شدت مرتبه‌ی اول باشد

 

مهم نیست، چقدر تو را دوست بدارد
مهم نیست، چقدر باورت داشته باشد

 

تو حسِ لطیفِ عاشق بودن را، با تمام وجودت دوست خواهی داشت
عاشقی حس زیباییست
تو عاشقِ عاشقی خواهی شد

 

– نازنین ایزدی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...