گروه هنری اتاق سفید

شنیدم مصرعی شیوا

شنیدم مصرعی شیوا، که شیرین بود مضمونش

منم مجنون آن لیلا، که صد لیلاست مجنونش

غم عشق تو را نازم، چنان در سینه رخت افکند

که غم های دگر را کرد، از این خانه بیرونش

 

– فریدون مشیری –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...