گروه هنری اتاق سفید

چون هوای نو…

چون هوای نو بهاری در خزان خویش هم
با تو گاهی آفتاب و گاه باران کرده ام

 

سوزن عشقی که خار غم بر آرد کو که من
بارها این درد را اینگونه درمان کرده ام

 

از تو تنها نه که از یاد تو هم دل کنده ام
خانه را از پای بست این بار ویران کرده ام

 

– حسین منزوی –

جهت دسترسی به آثار ما در پلتفرم‌های دیگر یا شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ...